Internationale Schakel Klas

De Internationale Schakel Klas (ISK) is een klas voor leerlingen van 12 t/m 14 jaar die korter dan twee jaar in Nederland wonen. De ISK bereidt deze leerlingen voor op een vorm van vervolgonderwijs in Nederland. Het belangrijkste doel van de ISK is het zo snel mogelijk leren van de Nederlandse taal.

Ook wordt er een stevige basis gelegd om meer van Nederland te begrijpen, zodat leerlingen volwaardig mee kunnen doen in de Nederlandse maatschappij. Je thuis voelen in een nieuw land leer je namelijk niet alleen door in een klaslokaal te zitten, maar juist ook door (mee) te doen en kennis te maken met alle aspecten van de Nederlandse samenleving.

Wil je graag meer weten over de Internationale Schakel Klas? Neem dan contact op via het mailadres: isk@hethooghuis.nl