Internationale Schakel Klas (ISK)
(International Transitional Class)

Mededeling (februari 2024):
In verband met volle klassen kan het soms wat langer duren voordat u zoon/dochter geplaatst kan worden op de ISK. Wij zullen gaan werken met een wachtlijst.

De Internationale Schakel Klas (ISK) is een klas voor leerlingen van 12 t/m 14 jaar die korter dan twee jaar in Nederland wonen. De ISK bereidt deze leerlingen voor op een vorm van vervolgonderwijs in Nederland. Het belangrijkste doel van de ISK is het zo snel mogelijk leren van de Nederlandse taal.

Ook wordt er een stevige basis gelegd om meer van Nederland te begrijpen, zodat leerlingen volwaardig mee kunnen doen in de Nederlandse maatschappij. Je thuis voelen in een nieuw land leer je namelijk niet alleen door in een klaslokaal te zitten, maar juist ook door (mee) te doen en kennis te maken met alle aspecten van de Nederlandse samenleving.

Wil je graag meer weten over de Internationale Schakel Klas? Neem dan contact op via het mailadres: isk@hethooghuis.nl

English:

Internationale Schakelklas (International Transitional Class)

The Internationale Schakelklas (ISK) is a class for pupils between 12 and 14 years old who have been living in the Netherlands for less than two years. The ISK prepares these pupils for secondary education in the Netherlands. The main aim of the ISK is for pupils to learn Dutch as soon as possible.

The ISK also lays a solid foundation that enables pupils to understand the Netherlands better, so that they can fully participate in Dutch society. Feeling at home in a new country is not just about sitting in a classroom, but also about taking part and getting to know all aspects of Dutch culture.

Would you like to know more about the ISK? Please contact us by email: isk@hethooghuis.nl