Vertrouwenspersonen

Iedereen kan te maken krijgen met problemen, waar je niet openlijk over durft te praten met ouders of vrienden. Dit kunnen problemen zijn als pesten en verbaal geweld, maar ook problemen op seksueel gebied.