Deelmedezeggenschapsraad (DMR)

Elke Hooghuislocatie heeft een eigen Deelmedezeggenschapsraad (DMR)