Deelmedezeggenschapsraad (DMR)

Elke Hooghuislocatie heeft een eigen Deelmedezeggenschapsraad (DMR), met uitzondering van de Hooghuislocaties Zuid en West, die van oudsher al een gezamenlijke Medezeggenschapsraad hadden.