Overgangsnormering

We streven naar een soepele én succesvolle doorstroom van
leerlingen vanuit de onderbouw naar de bovenbouw. Vanuit deze gedachte zijn
onderstaande overgangsnormen tot stand gekomen. Download hieronder het PDF-bestand.