Welkom groep 7 & 8, de activiteiten en
aanmelddatums voor 2021-2022
zijn op onze website geplaatst.