Dyslexie & Dyscalculie

Dit protocol is bedoeld om iedereen (docenten, ouders, leerlingen en andere geïnteresseerden) in en rondom de school te informeren over het dyslexie- en dyscalculiebeleid op onze school, Het Hooghuis ZuidWest. Dyslexie en dyscalculie zijn leerstoornissen waar de laatste jaren steeds meer bekendheid en aandacht voor is. Sommige leerlingen met dyslexie danwel dyscalculie kunnen zonder faciliteiten en voorzieningen niet of nauwelijks laten zien waar zij toe in staat zijn.

Dit protocol geeft handvatten voor het omgaan met leerlingen met dyslexie of dyscalculie (wanneer het beiden betreft, zal er in het document worden gesproken over leerstoornis(sen)). Het bevat een omschrijving van het de begrippen ‘dyslexie’ en ‘dyscalculie’, een opsomming van compensatie- en dispensatiemogelijkheden zowel in de lessen als bij toetsen en examens, de mogelijkheid van extra ondersteuning en een leidraad over hoe om te gaan met een leerling met een leerstoornis in de klas. In dit protocol staat echter ook beschreven waar een leerling zelf verantwoordelijk voor is. Hieronder is het protocol te downloaden.