Decanaat/Trajectbegeleiding

Bij Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) leer je nadenken over je vervolgopleiding en beroep. Een decaan of trajectbegeleider is iemand die je helpt bij het maken van een school- en of beroepskeuze. Hij of zij helpt je als je niet weet welk profiel of vervolgopleiding je moet kiezen.