Wat handen kunnen maken

Op zondag 17 maart vond de opening plaats van de expositie ‘Hooghuis Expo in K26’. Deze expositie draait om het werk van techniekleerlingen van ZuidWest. Piet Coolegem, voorzitter van K26, was lovend over de ingeleverde werkstukken. Gastheer bij de opening was beeldend kunstenaar Hans van Leeuwen. Hij benadrukte het belang van werken met je handen. Helaas wordt dat tegenwoordig – in ons computertijdperk – vaak ondergewaardeerd. Creativiteit wordt steeds belangrijker en daaraan is er geen gebrek in deze mooie expositie!

Als je met techniek bezig bent, verloopt niet alles volgens een van tevoren bedacht plan. Daarom is het belangrijk dat techniekleerlingen leren om op een creatieve manier oplossingen te bedenken voor problemen die ze gaandeweg tegenkomen. Naast technische kennis is daar dus vooral ook creativiteit voor nodig. Dat is goed te zien in het tentoongestelde werk.

Een promiment stuk van de expositie is de vuurkar die leerlingen gebouwd hebben voor de opening van de rotonde met het vorstenzwaard. Fons Sommers, docent op ZuidWest, vertelde dat leerlingen de ruimte hebben gekregen tijdens de praktijklessen op school aan de vuurkar te werken. Onder begeleiding van Henk Verstappen en Wim van Dorst gingen ze aan de slag. Ze kwamen voor allerlei uitdagingen te staan op elektrisch, mechanisch én creatief gebied. De bekroning op hun werk was de feestelijke opening van de rotonde met het gebogen zwaard.

Leerlingen Jur, Riley en Bart werden tijdens de opening in het zonnetje gezet en geprezen om hun talent en creativiteit. Ze vertelden trots over de werkzaamheden en de problemen die ze daarbij hebben overwonnen. Oud-leerling Stein van Dongen vertelde vol enthousiasme over de bouw van de viskar. Dit pronkstuk staat normaal in de hal van ZuidWest opgesteld. Teamleider Pierre de Kleijn sloot het officiële gedeelte af. Hij wees nogmaals op het belang van creativiteit in het onderwijs en de meerwaarde van de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en samenleving. Onder het genot van een drankje konden de bezoekers de werkstukken van de leerlingen bewonderen.

De expositie ‘Hooghuis Expo in K26’ is nog tot en met 7 april te bezichtigen.

Kijk voor meer informatie op http://www.k26.nl